Vindgenerator

Vi leverer to typer vindgeneratorer:

galTradsjonell vindgenerator

gal Vertikal vindgenerator

De har forskjellig egenskaper.

Tradisjonel vind generator

Vingenerator-20kw_1Horisontal vindgenerator er den tradisjonelle vindgeneratoren, den laver litt mer støy en den vertikale og passer best å montere der vindretningen er stabil og litt unna bolig.

 

 

 

 

Vertikal vindgenerator

vertikal_naerbilde-300x224_2

Vertikal vindgenerator en ny type vindgenerator som nesten er lydløs og kan plasseres på turbulente steder og i lav høyde i terrenget(er ikke avhengig av at vinden kommer fra en stabil retning men virker like bra fra vekselvis retning)

Kan plasseres på hustak. (ikke tre bygning)